Over Match Maker MedicalVacature-vraagstuk vereenvoudigd

Vooral onverwachte vacatures leiden in de praktijk tot enige opwinding of zelfs tot stress. Ook al is er een draaiboek voor de invulling en blijft u er kalm onder. In de praktijk blijkt het veelal een complexe zaak die veel van uw kostbare tijd in beslag zal nemen, niet in de laatste plaats omdat het vinden van kandidaten moeilijk genoeg is. Match Maker Medical brengt het hele proces terug tot de essentie. To the point. Niet meer en niet minder, maar wel marktgespecialiseerd. En daarmee bedoelen we ook dat speciale, ontwikkelde zintuig om in te voelen waar de klant om vraagt en wat de kandidaat beweegt. Om zo tot een ideale match te komen.

Healthcare Business

U wilt als ondernemer of verantwoordelijke met specifieke producten en diensten voor de gezondheidszorg zo weinig mogelijk aan het toeval overlaten. Het inschakelen van een gespecialiseerd bureau voor werving en selectie is dan een goede zet. Om hoofdbrekens, onzekerheid en zelfs onverwachte kosten te voorkomen. Match Maker Medical bemiddelt vooral bij het invullen van vacatures voor commerciële en klantgerichte functies binnen de healthcare business.

Invoelen door daadwerkelijke ervaring

Uitgebreide praktijkervaring in persoonlijke verkoop, marketing-, sales- en general management zijn aanwezig bij onze consultants en vormen een goede basis. Datzelfde geldt voor werving en selectie. In de pragmatische bundeling van expertise schuilt de kracht van de eenvoud. Door de daadwerkelijke ervaring wordt, vaak ongemerkt, een bepaalde cultuur, sfeer of gedragscode bij de werkgever aangevoeld en op de juiste proporties ingeschat.

Concreet advies

De methode van werving wordt voor een deel beïnvloed door het niveau van de functie. Daarnaast spelen wisselende omstandigheden een rol, zowel op de arbeidsmarkt als binnen organisaties. Er kan gekozen worden voor een complete wervingscampagne met alle daartoe geëigende elementen, zoals personeelsadvertenties en testen, executive search of headhunting. Met volledige selectieprocedures of second opinions. Te allen tijde resultaatgericht en to the point. U mag daarin van het bureau een concreet advies verwachten. Hoe dan ook, altijd ondersteunen wij de procedure met ons eigen kandidatenbestand en netwerk.


algemene voorwaarden | by EazyMatch